Välkommen till Testverkstaden!

Testverkstaden är ett företag med fokus på testning och kvalitetshöjande insatser. Vår målsättning är att höja medvetenheten kring testning i Sverige genom att inspirera och dela med oss av våra upptäckter kring testning. Vidare siktar vi på att förbättra hur testning utförs på företag genom att visa hur testning kan göras på nya sätt som kan vara både effektivare och snabbare än de traditionella metoderna inom testning. 

Inom testdomänen erbjuder vi verksamhetsutvecklingsystemutveckling och utbildning i testning.

Kontakta oss!